Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Φεβρουαρίου 2017. Συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνάντηση στις 13 Φεβρουαρίου 2017.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
  Ερασμία Μπασιούκα Πρόεδρος
  Σοφία Πετρίδου Αντιπρόεδρος
  Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας
  Ελένη Μαυρομάτη Ταμίας
  Αντιγόνη Ωραιοπούλου Μέλος
  Ιωάννης Κορκοτσέλος Μέλος
  Μαρία Όλγα Σακελλαρίου Μέλος
  Δέσποινα Μαυροπούλου Αναπληρωματικό Μέλος
  Ramez Hough Αναπληρωματικό Μέλος