ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η αρχική μετάφραση του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, βασίστηκε στον Κώδικα του 2011. Έγινε από την Ιωάννα Χαραλάμπους, η οποία εκτός από Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια και μέλος της Ethics Committee of EABP και της Ελληνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, ήταν και δικηγόρος. Η Ιωάννα Χαραλάμπους, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ορολογία, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας δόκιμους όρους της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και της Νομικής. Η επιπλέον επιμέλεια του κειμένου είχε γίνει με την βοήθεια της Μαρίας Χατζιδάκη.

Η παρούσα μετάφραση του αναθεωρημένου Κώδικα του 2016, βασίστηκε στο κείμενο της Ιωάννας Χαραλάμπους και διατήρησε τα περισσότερα στοιχεία και όρους του κειμένου. Έγινε επίσης από δικηγόρο, την κ. Μαρία Βουρνά, η οποία έχει πιστοποιημένα από τον ΔΣΑ το δικαίωμα μετάφρασης και επικύρωσης μεταφράσεων από και προς την Αγγλική Γλώσσα και η οποία προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της. Η επιμέλεια και προσαρμογή του κειμένου, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΗΔ , έγινε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, από την Αντιγόνη Ωραιοπούλου, με την ιδιότητα της  ως προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και μέλους της Ethics Committee of EABP.