ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή ασχολείται με την ηλεκτρονική και έντυπη προβολή επιστημονικού υλικού της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Η θητεία της είναι 4ετής.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος
Μέλος
Γεωργία Ροβόλα
Μέλος