ΑΡΘΡΑ

Το Σώμα και η Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα του Σήμερα” του Γιάννη Κορκοτσέλου

Το Σώμα και η Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα του Σήμερα” του Γιάννη Κορκοτσέλου

Στην 9η Ημερίδα της ΕΕΨΕ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2018, ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΣΩΨ, κος Γιάννης Κορκοτσέλος, μεταξύ άλλων αξιόλογων συναδέλφων-εισηγητών, συμμετείχε στην ΣΤ’ Στρογγυλή Τράπεζα, με Συντονίστρια την κα Κωνσταντίνα Εικοσιπεντάρχου, και συνομιλήτριες την κα Πατρίτσια Κουβέλη, την κα Νιζέττα Αναγνωστοπούλου και την κα Μαρία Αγγέλου. Θέμα της Τράπεζας “Η Ψυχοθεραπεία ως Κοινωνική Αλληλεπίδραση”

Οδηγίες για την ψυχοσωματική αντιμετώπιση του μετατραυματικού άγχους

Οδηγίες για την ψυχοσωματική αντιμετώπιση του μετατραυματικού άγχους

Οι φυσικές καταστροφές θεωρούνται απο τις κύριες αιτίες πρόκλησης μετατραυματικού σοκ (η ψυχοσωματική κατάσταση που ακολουθεί τραυματικές εμπειρίες που προέρχονται απο φυσικές ή/και άλλες συνθήκες) σε παιδιά και ενήλικες. Οι συνέπειες είναι άμεσες και εκδηλώνονται στο σώμα. Αν η αρνητική αυτή εμπειρία δεν αντιμετωπιστεί στον κατάλληλο χρόνο, σωματικά, ψυχολογικά και διανοητικά συμπτώματα εμφανίζονται αργότερα. Μάλιστα, συχνά δείχνουν να μην έχουν σχέση με το αρχικό αίτιο.

Η ιστορία της ΠΕΣΩΨ

Η ιστορία της ΠΕΣΩΨ

Οι πρώτες προσπάθειες για την ίδρυση Ένωσης ο οποία θα εκπροσωπούσε τους επαγγελματίες της Σωματικής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1995, ιδρύθηκε στην Αθήνα, η Πανελλήνια Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας [Π.Ε.ΣΩ.Ψ.], ως μια ώριμη και αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη και αναγνώριση της Σωματικής Ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

Άγχος και Πανικός (σύμφωνα με τη Ραϊχική Αναλυτική Προσέγγιση)

Άγχος και Πανικός (σύμφωνα με τη Ραϊχική Αναλυτική Προσέγγιση)

Στη Ραϊχική ανάλυση ο φόβος θεωρείται ένδειξη της ευφυΐας του ζώντος οργανισμού, καθώς συνδέεται πολλές φορές με την αίσθηση του πόνου.
Κατά τη φυλογενετική εξελικτική οπτική, δεν υπάρχει απολύτως σαφής διάκριση ανάμεσα στο φόβο και το άγχος. Η ιστορία της εξέλιξης των ζώντων οργανισμών, καταδεικνύει ότι το άγχος προμηνύει φόβο, γεγονός που γίνεται αντιληπτό ως ικανότητα των γνωστικά προηγμένων οργανισμών να προβλέψουν τον κίνδυνο στο χώρο και το χρόνο.