ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2021.
Συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνάντηση στις 11 Απριλίου 2021.

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Ερασμία Μπασιούκα
Πρόεδρος
Ιωάννης Κορκοτσέλος
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος
Γενικός Γραμματέας
Ελένη Μαυρομάτη
Ταμίας
Μαρία Πάσχου
Μέλος
Ευδοξία Μαρινάκου
Μέλος
Μέλπη Ρουσογιαννάκη
Μέλος