ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι ένας σημαντικός κλάδος της ψυχοθεραπείας και αποτελεί μια ιδιαίτερη θεραπευτική προσέγγιση με πλατιά επιστημονική και θεωρητική βάση. Έχει μακρά ιστορία, η οποία απαρτίζεται από πληθώρα επιστημονικών γνώσεων και δημοσιεύσεων βασισμένων σε έγκυρες θεωρητικές θέσεις.

 Παρόλο που στηρίζεται σε ψυχολογικές και ψυχοδυναμικές θεωρίες και χρησιμοποιεί έννοιες όπως το υποσυνείδητο, η μεταβίβαση, οι μηχανισμοί άμυνας, κλπ., εστιάζει στη λειτουργική σχέση νου-σώματος, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των τομών και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα τους.

 Κοινή πεποίθηση όλων των επιμέρους προσεγγίσεών της είναι ότι το σώμα αντανακλά όλη την προσωπικότητα και ότι υπάρχει μια λειτουργική ενότητα ανάμεσα στο νου και το σώμα. Στη Σωματική Ψυχοθεραπεία ο όρος «σώμα» δεν ταυτίζεται με την καθαρά βιολογική διάσταση του σώματος, και δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση ανάμεσα στο νου και το σώμα, ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα. Είναι και τα δύο λειτουργικές και αλληλεπιδρώσες όψεις του συνόλου της ανθρώπινης ύπαρξης. Ενώ άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις θίγουν ελάχιστα αυτή την οπτική, η Σωματική Ψυχοθεραπεία τη θεωρεί θεμελιώδη.

 Η Σωματική Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει ένα αναπτυξιακό μοντέλο, θεωρία για την προσωπικότητα, υποθέσεις για τις ρίζες των παθογενών συμπτωμάτων και των δυσλειτουργιών καθώς και ένα ευρύ φάσμα από διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέσα στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Οι τεχνικές αυτές συμπεριλαμβάνουν το σώμα μέσω της παρατήρησης του, του αγγίγματος, της κίνησης και της αναπνοής.

 Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια επιστήμη που αναπτύσσεται, για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες στη βιολογία, την ανθρωπολογία, την ιστορία των πολιτισμών, τη νευροφυσιολογία, τη νευροψυχολογία, την εξελικτική ψυχολογία, τη νεογνολογία, και τις περιγεννητικές σπουδές, όπως και τα ευρήματα που προέρχονται από την εμπειρία της άσκησής της.

 Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και μερικές φορές αρκετά διαφοροποιημένες προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στους άλλους κλάδους της ψυχοθεραπείας.

 Παρόλο που η Σωματική Ψυχοθεραπεία έχει κοινά σημεία με μερικές σωματικές θεραπείες, σωματικές τεχνικές και συμπληρωματικούς ιατρικούς κλάδους που αναφέρονται στο σώμα και ασχολούνται με τη φυσιολογία του, είναι πολύ διαφοροποιημένη από αυτές κατά το ότι αποτελεί μία ψυχολογική θεραπεία.

 Η Σωματική Ψυχοθεραπεία έχει κατοχυρωθεί επιστημονικά από την ΕΑΡ [EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY] και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκησή της έχουν επίσης οριστεί και επιστημονικά.