ΙΔΡΥΣΗ

ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΣΩΨ

Οι πρώτες προσπάθειες για την ίδρυση Ένωσης η οποία θα εκπροσωπούσε τους επαγγελματίες της Σωματικής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1995, ιδρύθηκε στην Αθήνα, η Πανελλήνια Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας [ΠΕΣΩΨ], ως μια ώριμη και αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη και αναγνώριση της Σωματικής Ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα ιδρυτικά μέλη και το Δ.Σ. της ΠΕΣΩΨ ήταν απόφοιτοι του Κέντρου Ράιχ που είχε συστηθεί το 1978 από την Κλορίντα Λουμπράνο-Κωτούλα, η οποία υπήρξε μέλος της πρώτης ομάδας Σωματικών Ψυχοθεραπευτών που είχε ιδρύσει στη Νάπολη της Ιταλίας, ο Νορβηγός μαθητής του Ράιχ, ψυχολόγος Ola Raknes.
Για τη συμβολή της στο πεδίο της προώθησης της Σωματικής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και τη μακρόχρονη επιστημονική προσφορά της σε αυτή, η Κλορίντα Λουμπράνο–Κωτούλα είναι επίτιμο μέλος της ΠΕΣΩΨ και της ΕΑΒΡ από το 2004.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΠΕΣΩΨ από την ίδρυσή της συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της ταυτότητας του Σωματικού Ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα μέλη και τις δραστηριότητές της.
Σημαντικά επιτεύγματα της Ένωσης είναι η αναγνώρισή της το 1995 ως μέλος της European Association for Body Psychotherapy (EABP) και η διοργάνωση του 9ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Σωματικής Ψυχοθεραπείας το 2004 στην Ελλάδα (Μαραθώνας Αττικής) με μεγάλη Ευρωπαϊκή και Ελληνική συμμετοχή. Επίσης, η συμβολή της στον καθορισμό των κριτηρίων για την ιδιότητα του ψυχοθεραπευτή, η ενεργή συμμετοχή των μελών της στα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Συνέδρια, η διοργάνωση ημερίδων και συμποσίων με μεγάλη επιτυχία καθώς και η συμμετοχή της σε όλα τα θεσμικά όργανα του επαγγέλματος στην Ελλάδα.
Η ΠΕΣΩΨ είναι ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Ψ.Ε.), η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την European Association for Psychotherapy (EAP) από το 1998.