Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

H ιδιαιτερότητα του ρεύματος της Σωματικής Ψυχοθεραπείας είναι ότι δεν ακολούθησε την ευθύγραμμη πορεία άλλων, που ιδρύθηκαν από έναν άνθρωπο ή μια ομάδα και εν συνεχεία εξαπλώθηκαν. Λόγω της ιστορίας της, ανέπτυξε από νωρίς, διαφορετικά μεταξύ τους ρεύματα  τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.
Η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ρευμάτων είναι ότι συγκλίνουν στην ψυχοθεραπευτική επεξεργασία σε πολλαπλά επίπεδα της σωματικής συνειδητότητας και του βιώματος, σε αμφισημία και αλληλεπίδραση με το νου και το θυμικό. Διαφέρει επομένως ριζικά από τα διάφορα κινήματα ενεργειακής δουλειάς με το σώμα (bodywork), εφ’ όσον δεν αποτελεί τεχνική, αλλά εστιάζει στη θεραπευτική σχέση και τη διαχείρισή της.

Σήμερα η Σωματική Ψυχοθεραπεία καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της απαρτίωσης και σύνθεσης των διαφόρων σωματο-ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που έχουν ανακύψει από την κλινική πρακτική μέσα στα τελευταία 70 χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας μεθόδους, ιδέες και σχεδιασμούς σε ένα ενιαίο συνεπές και συνεκτικό πεδίο. Τα αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών, των βρεφικών παρατηρητών αλλά και των νευρο-επιστημόνων έρχονται να στηρίξουν τις ιδέες αυτές, οι οποίες επιχειρούν να κλείσουν ένα χάσμα-σχίσμα ηλικίας χιλιάδων ετών: ανάμεσα στο νου και το σώμα.

Ήδη από το 1996  η ΕΑΒΡ (European Association for Body Psychotherapy) αποτελεί μέλος της ΕΑΡ (European Association for Psychotherapy) ως αναγνωρισμένος, ξεχωριστός κλάδος ψυχοθεραπείας. Έχει περίπου 700 μέλη, 11 Εθνικούς Συλλόγους Σωματικών Ψυχοθεραπευτών οι οποίοι συναντώνται μία φορά τον χρόνο -COUNCIL- και 50 Σχολές -Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα, τα οποία συναντώνται δύο φορές το χρόνο -FORUM- των οργανισμών Σωματικής Ψυχοθεραπείας.
Οι χώρες-μέλη, μέσω του COUNCIL ή του FORUM, της EABP στην Ευρώπη είναι 14: Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σερβία ενώ, σε διαδικασία σύστασης Εθνικού Συλλόγου βρίσκεται και η Νορβηγία. Η ΕΑΒΡ διεξάγει συνέδρια ανά διετία, ξεκινώντας από το 1987.
Στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε συνέδριο το 2004 στο Μαραθώνα Αττικής, από την ΠΕΣΩΨ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Νευροφυτοθεραπείας και Ανάλυσης Χαρακτήρα (Ε.Ι.Ν.Α.) και την EABP με τίτλο The Body at the Centre of Psychotherapy.

Υπάρχουν επίσης διάφοροι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Σωματικής Ψυχοθεραπείας συνδεδεμένοι κυρίως με κάποια μέθοδο, όπως η European Association for Biosynthesis (Boadella), η European Federation for Bioenergetic Analysis PsychotherapiesBiodynamic psychology (Boyesen)Somatic Psychodrama (Al Pesso), κλπ, που συνεργάζονται με την ΕΑΒΡ.
Η Σωματική Ψυχοθεραπεία, επίσης, αρχίζει να διδάσκεται στα πλαίσια Masters στο Πανεπιστήμιο της Νάπολι στην Ιταλία και σχεδιάζεται κάτι ανάλογο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ έχει μπει ως Μasters ή Phd σε 4 μέχρι στιγμής πανεπιστήμια ως Somatic Psychology.

Κυκλοφορούν 3 περιοδικά σχετικά με τη Σωματική Ψυχοθεραπεία παγκοσμίως:

  1. Energy and Character
  2. International Journal of Body Psychotherapy
  3. Body, Movement and Dance Psychotherapy

Ακόμη, υπάρχουν το Newsletter της ΕΑΒΡ και άλλων επαγγελματικών ενώσεων.