ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και, σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή της EABP, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προβολή του Επιστημονικού πεδίου της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Η θητεία της είναι 4ετής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Κατερίνα Κουνάλη
Συντονίστρια
Ευθύμης Λαζάρου
Μέλος
Λαμπρινή Τζερεφού
Μέλος
Μαριλένα Κόμη
Μέλος
Μαριτίνα Συμβουλίδη
Μέλος