ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;

 Η Σωματική Ψυχοθεραπεία, περισσότερο από άλλες προσεγγίσεις, δίνει έμφαση στην ικανότητά μας να είμαστε το σώμα μας, νοούμενο αυτό ως ένα σύστημα φυσικών, νοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών.

 Χρησιμοποιώντας τη ζωτικότητα και τη σοφία του σώματος, μπορούμε να αντέξουμε και να υπερβούμε δυσκολίες όπως το άγχος, η κατάθλιψη, ο πανικός, το ψυχικό τραύμα.

 Οι πρόσφατες έρευνες γύρω από τη νευροφυσιολογία των συναισθημάτων, δικαιώνουν τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν το σώμα.

 Διάσημοι ερευνητές όπως ο Gerald Edelman (βραβείο Νόμπελ Ιατρικής), ο Henri Laborit, ο Antonio Damasio και άλλοι, έδειξαν την στενή σχέση που έχουν οι σωματικές εμπειρίες με τις ασυνείδητες λειτουργίες του κατώτερου εγκεφάλου. Η συναισθηματική και νοητική μας ζωή, καθώς και η διαμόρφωση του Εγώ και της συνείδησης, εξαρτώνται και πηγάζουν από αυτές.

 Οι θετικές αλλαγές που επιδιώκει η κάθε ψυχοθεραπεία στον νοητικό-συναισθηματικό κόσμο του ατόμου, όταν υποστηρίζονται από την κινητοποίηση του σώματος, δημιουργούν βαθύτερες διορθωτικές εμπειρίες σε βραχύτερο χρόνο, καθώς νέα μάθηση γίνεται αισθητή σε περισσότερα επίπεδα του Εαυτού.

 Η Σωματική Ψυχοθεραπεία επαναπροσδιορίζει θετικά τη φύση μας ως μέρος του ευρύτερου φυσικού κόσμου (οικολογική διάσταση), κατά την οποία το σώμα ταυτίζεται με τον Εαυτό. Όχι μόνο δεν είναι ένα «κατώτερο» μέρος του, αλλά αποτελεί έναν ασφαλή τόπο που μας συνδέει με τη ζωή.