ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Η ΠΕΣΩΨ ως ο Ελληνικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας [EUROPEAN ASSOCIATION FOR BODY PSYCHOTHERAPY – EABP] την εκπροσωπεί και προωθεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα.

Στόχοι της είναι η αναγνώριση και η προβολή της επιστήμης της Σωματικής Ψυχοθεραπείας στη χώρα μας ως αυτόνομης ανεξάρτητης μεθόδου ψυχοθεραπείας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών διοργανώνει δημόσιες συζητήσεις, διαλέξεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών θεωριών και εμπειριών.

ΣΚΟΠΟΙ

Η ΠΕΣΩΨ εκπροσωπεί, προασπίζει και προωθεί τα συμφέροντα των διπλωματούχων επαγγελματιών της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, με την αυστηρή τήρηση της επαγγελματικής ακεραιότητας και της ηθικής δεοντολογίας των μελών της, στη βάση των κανονισμών και κριτηρίων αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας [EABP] η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας [EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY – ΕΑP].