Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Φεβρουαρίου 2019. Συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνάντηση στις 3 Μαρτίου 2019.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
  Ερασμία Μπασιούκα Πρόεδρος
  Ιωάννης Κορκοτσέλος Αντιπρόεδρος
  Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας
  Ελένη Μαυρομάτη Ταμίας
  Αντιγόνη Ωραιοπούλου Μέλος
  Μαρία Όλγα Σακελλαρίου Μέλος
Δέσποινα Μαυροπούλου Μέλος
Κατερίνα Κουνάλη Αναπληρωματικό Μέλος
Μαρία Ζάννη Αναπληρωματικό Μέλος