Οι ρίζες της σεξουαλικής καταπίεσης

Στοιχεία
Περιγραφή

Συγγραφέας: Wilhelm Reich
Εκδόσεις: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Μετάφραση: Jack Loumala
Επιμέλεια: —
ISBN: —

Ο Μαρξ υποστήριξε ότι απ’ την σεξουαλική σχέση «μπορεί κανείς να κρίνει ολόκληρο το επίπεδο ανάπτυξης του ατόμου. . .», η σχέση του άντρα με τη γυναίκα αποτελεί την πιο φυσική σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπινες υπάρξεις. «Επομένως φανερώνει το βαθμό στον οποίο έχει γίνει ανθρώπινη η φυσική συμπεριφορά του ανθρώπου». Το κίνημα για την γυναικεία απελευθέρωση έχει προσφέρει άφθονες αποδείξεις για να δείξει ότι στην κοινωνία μας η σχέση αυτή είναι μια σχέση ανισότητας, μια σχέση στην οποία η γυναίκα χρησιμοποιείται σαν αντικείμενο και μια σχέση που δεν προσφέρει πολύ μεγάλη ικανοποίηση και στα δύο πρόσωπα. Όπως είναι φανερό οι ίδιες αυτές ιδιότητες χαρακτηρίζουν κι ολόκληρο τον καπιταλιστικό τρόπο ζωής. (. . .) Δεν φτάνει μόνο το να εντοπίσουμε αυτό το ίδιο το γεγονός της εκμετάλλευσης και να το δείχνουμε σαν ένα τυπικό δείγμα αυτού που συμβαίνει σ’ ολόκληρη την καπιταλιστική κοινωνία. Πρέπει να ξέρουμε και το πώς ακριβώς επενεργεί το καπιταλιστικό σύστημα πάνω στη σεξουαλική ζωή και διάθεση του ανθρώπου κι αντίστροφα, ποιο ακριβώς ρόλο παίζουν τέτοιες πρακτικές και σκέψεις στην προώθηση των σκοπών του συστήματος. (. . .)
(Από την εισαγωγή της έκδοσης)