Η βιοπάθεια του καρκίνου

Στοιχεία
Περιγραφή

Συγγραφέας: Wilhelm Reich
Εκδόσεις: ΑΚΜΩΝ
Μετάφραση: Κώστας Θεοδωρήμπασης
Επιμέλεια: —
ISBN: —

Αυτό το βιβλίο είναι ο δεύτερος τόμος της Ανακάλυψης της Οργόνης και είναι άμεση συνέχεια του πρώτου τόμου, της Λειτουργίας του Οργασμού. Αποτελείται από μια σειρά άρθρων, που αναφέρονται στην ανακάλυψη της κοσμικής οργονοενέργειας, και που πρωτοδημοσιεύτηκαν μεταξύ 1942 και 1945 στη Διεθνή Εφημερίδα της Σεξοικονομίας και της Οργονικής Έρευνας.(…) Ο απροκατάληπτος αναγνώστης θα μπορεί τώρα να πειστεί πιο εύκολα, απ’ ό,τι μέσα από τα μεμονωμένα άρθρα, στα οποία αυτός που είχε ανακαλύψει την οργονοενέργεια εμφανιζόταν πολύ περισσότερο, σαν όργανο της επιστημονικής λογικής και συνέπειας, παρά σαν δημιουργός «νέων θεωριών».Ο πλούτος των στοιχείων και των πορισμάτων που καταγράφτηκαν σ’ αυτό τον τόμο υπερβαίνει κατά πολύ τις εφευρετικές ικανότητες του ανθρώπινου μυαλού.[…]
(Από τον πρόλογο του συγγραφέα)