Ψυχαναλυτική διατύπωση περιπτώσεων


Συγγραφέας: Nancy McWilliams
Εκδόσεις: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Μετάφραση: Αντωνία Καραμπέτσου
Επιμέλεια: Τάνια Αναγνωστοπούλου
ISBN: 978-960-87310-1-1
Σπάνια συναντάμε βιβλία σχετικά με την τέχνη της ψυχοθεραπείας τα οποία είναι τόσο πλούσια σε κλινική εμπειρία και παραδείγματα και τόσο απλά στην κατανόησή τους. Συνδυάζοντας με αξιοθαύμαστο τρόπο τη θεωρητική εμβάθυνση με την κλινική εμπειρία η Nancy McWilliams μας θυμίζει ότι η καλύτερη κατανόηση ενός ατόμου οδηγεί στην καλύτερη θεραπεία του. Προχωρώντας πέρα από τις διαγνωστικές κατηγόριες του DMS, βοηθάει τους θεραπευτές να συνθέσουν τις πληροφορίες της διαγνωστικής συνέντευξης σε μια ευαισθητοποιημένη «ψυχοδυναμική διατύπωση περίπτωσης», η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των παθογόνων πεποιθήσεων, της συναισθηματικής κατάστασης, των ταυτίσεων και των αντιταυτίσεων, της αυτοεκτίμησης και των πρότυπων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις ενός ατόμου.
Επιπλέον θίγει θέματα όπως: Πώς χειριζόμαστε την ερωτική μεταβίβαση ενός πελάτη; Πώς αντιδρούμε όταν ο πελάτης μας φέρνει ένα δώρο; Πώς διαχειριζόμαστε άμυνες «δύσκολων» πελατών, όπως τα υπομανιακά και τα ψυχοπαθητικά άτομα; Ποιές πτυχές της ζωής ενός ατόμου δεν μπορεί να αλλάξει η θεραπεία;
Τέλος, αναφέρονται πρακτικά θέματα όπως η δόμηση της πρώτης συνέντευξης με έναν πελάτη, ο χρόνος και η διάρκεια της θεραπείας, ο διακανονισμός της θεραπευτικής αμοιβής και η πολιτική των ακυρώσεων των συνεδριών.
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)