Η βιοηλεκτρική θεωρία της σεξουαλικότητας και του άγχους

Συγγραφέας: Wilhelm Reich
Εκδόσεις: ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ
Μετάφραση: Ρούσσος Βρανάς
Επιμέλεια: —
ISBN: 9780002820141
Βαθμιαία και λογικά, το επίκεντρο των πειραματικών ερευνών μου από το 1934 ως το 1938 είχε εντοπισθεί σε ένα βασικό πρόβλημα: πόσο βαθιές είναι οι βιολογικές ρίζες της λειτουργίας του οργασμού; Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τρεις μελέτες εκείνης της περιόδου. Ακολουθούν μια λογική σειρά η οποία αντανακλά τα διάφορα στάδια των προόδων που έγιναν στην εξέλιξη της οργανικής βιοφυσικής, προτσές που άρχισε από το 1934, όταν κατόρθωσα να ανακαλύψω το βιολογικό υπόβαθρο των ψυχονευρώσεων (σύγκρ. “Ψυχική Επαφή και Νευροφυτικό Ρεύμα”, κεφάλαιο 14 στη Χαρακτηροψυχανάλυση). Το βιβλίο αυτό μπορεί δικαιολογημένα να θεωρηθεί σαν λογική συνέχεια της Χαρακτηροψυχανάλυσής μου. Είναι, ας πούμε, η χαρακτηροψυχανάλυση στο χώρο των βιολογικών λειτουργιών. Η ανακάλυψη της βιολογικής ενέργειας, της οργόνης, ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της συνεπούς και λογικής φύσης της σεξοοικονομικής θεωρίας του βιοψυχικού μηχανισμού. Σε ορισμένα σημεία σ’ αυτές τις μελέτες, που συμπληρώθηκαν πριν από το 1939 -δηλαδή πριν από την ανακάλυψη της οργόνης- ο αναγνώστης θα συναντήσει θέσεις και υποθέσεις που αργότερα επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την άγνωστη ακόμα τότε λειτουργία του οργονοτικού παλμού. Στα σημεία αυτά έχουν προστεθεί υποσημειώσεις με την ένδειξη [1945]. […]
(Από τον πρόλογο του συγγραφέα)