5η Συνάντηση Μελών

Ιαν 9, 2019 | Events

5η Συνάντηση Μελών – 01/04/2018

«Ο Ερευνητικός Νους στη Σωματική Ψυχοθεραπεία».

Τη συνάντηση ξεκίνησε η Συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής κα Ζωή Σίλλατ-Παραδομενάκη, κάνοντας μια εισαγωγή στη σημασία της Επιστημονικής Έρευνας στον κλάδο μας.

Στη συνέχεια, αναλύθηκε το  πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια φιλική στάση προς την έρευνα, εντοπίζοντας το κοινό έδαφος μέσα από εμπειρίες και ενδιαφέροντα, ξεπερνώντας τις επιφυλάξεις μας.

Η έρευνα μπορεί να εμπλουτιστεί μέσα από την κλινική πρακτική αλλά και το αντίστροφο.

Έγινε επίσης αναφορά σε πρακτικές που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν την εξοικείωση των Σωματικών Ψυχοθεραπευτών με το πνεύμα της έρευνας κατά την άσκηση της ψυχοθεραπείας, όπως ο τρόπος οργάνωσης του υλικού από τις θεραπευτικές συνεδρίες αλλά και η συγγραφή περιπτωσιολογικής μελέτης (case study) .

Στο δεύτερο μέρος της Συνάντησης, η συνάδελφος , μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κα Μαριέλλα Σακελλαρίου έκανε μια παρουσίαση με θέμα «Η Επίδραση της Ψυχοθεραπευτικής Εκπαίδευσης και Πρακτικής στην Ενσώματη Επίγνωση των Σωματικών Ψυχοθεραπευτών και Εκπαιδευόμενων του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης – Μια Πιλοτική Έρευνα».

Στην παρουσίασή της, έγινε αντιληπτό το πώς εξελίσσεται μια έρευνα αλλά και η σημασία των αποτελεσμάτων της, στην καθημερινή άσκηση του Επαγγέλματός μας.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ένα βιωματικό πεντάλεπτο Ενσώματης Επίγνωσης στο οποίο πήραν όλοι οι συμμετέχοντες μέρος.

Συνολικά, ήταν μια εξαιρετική συνάντηση με πλούσιο περιεχόμενο.