3η Συνάντηση Μελών

Ιαν 9, 2019 | Events

3η Συνάντηση Μελών – 08/10/17

Στο πρώτο μέρος της Συνάντησης η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Αντιγόνη Ωραιοπούλου, έκανε μια σύντομη εισήγηση με θέμα «Ο κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας στην πράξη ή η ανθρώπινη διάσταση στο επάγγελμά μας», περιγράφοντας τι είναι Δεοντολογία και τι όχι και αναλύοντας τις σημαντικότερες προσεγγίσεις και αξίες που συντελούν στη δημιουργία του Κώδικα της Ηθικής.

Στο δεύτερο μέρος της Συνάντησης, με τη συνεργασία των δύο άλλων μελών της Επιτροπής, της κας Σοφίας Πετρίδου και της κας Πέπης Μαζαράκη, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ασχολήθηκε με μια περίπτωση που άπτεται του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.

Αναπτύχθηκε ζωηρός διάλογος ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και μοίρασμα αντίστοιχων εμπειριών.

Στην ολομέλεια, η κάθε ομάδα παρουσίασε τα δικά της συμπεράσματα, προσπαθώντας να απαντήσει στα ηθικά διλήμματα τα οποία τέθηκαν.

Όλοι οι συμμετέχοντες ενεργοποιήθηκαν και έθεσαν γόνιμους προβληματισμούς γύρω από ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην καθημερινότητα της άσκησης του επαγγέλματός μας.