2η Συνάντηση Μελών

Ιαν 9, 2019 | Events

2η Συνάντηση Μελών – 12/06/2017

Στο πρώτο μέρος της Συνάντησης είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την Ευρωπαική Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP) με σκοπό την πλήρη ενημέρωση σε σχέση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού της EABP για το έτος 2016.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 15-22 Ιουνίου 2017.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά μέλη και τα μέλη Φορείς, στων οποίων τα σχετικά έγγραφα έχουν ήδη αποσταλεί στo προσωπικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο τους.
Στο δεύτερο μέρος της Συνάντησης ασχοληθήκαμε εκτενώς με τα Νομικά Ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο μας.

Έγινε αναλυτική αναφορά για το επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή, όπως φαίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας.

Συζητήσαμε επίσης σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχοθεραπευτή και την αναγνώρισή του ως επάγγελμα ή ως ιδιότητα.