Φίλοι Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για το πεδίο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

ΟΦΕΛΗ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News.

 Οι Φίλοι Μέλη είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ και της EABP -με δικά τους έξοδα- αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης.

 Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας και κατά περίπτωση σε Επιτροπές της ΠΕΣΩΨ.

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως Φίλος Μέλος, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή της και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσια Συνδρομή : 50 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019