Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη Σωματική Ψυχοθεραπεία, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα 400 ώρες αμειβόμενης επαγγελματικής άσκησης, 250 ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας και 150 ώρες προσωπικής εποπτείας.

Οι εκπαιδευόμενοι των πιστοποιημένων από το FORUM της EABP Εκπαιδευτικών Κέντρων μπορούν να γίνουν Δόκιμα Μέλη από τον 3ο χρόνο της εκπαίδευσής τους, όταν δηλαδή αρχίζουν να δουλεύουν με πελάτες. Η απόφαση, σχετικά με το πότε αρχίζουν να δουλεύουν με πελάτες, ανήκει στα εκπαιδευτικά κέντρα.

ΟΡΟΙ

Η ιδιότητα των Δόκιμων Μελών μπορεί να διαρκέσει έως και τρία (3) χρόνια, οπότε ελπίζουμε ότι τα Δόκιμα Μέλη θα πληρούν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη

ΟΦΕΛΗ

 Δημοσίευση του ονόματος και της διεύθυνσής σας στο Μητρώο Μελών Σωματικών Ψυχοθεραπευτών στον ιστότοπο της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Πρόσβαση στο δικό σας δημόσιο προφίλ στον ιστότοπο της ΕΑΒΡ, όπου έχετε δυνατότητα ενημέρωσης και αλλαγής των προσωπικών σας δεδομένων, ανάρτησης φωτογραφίας σας και βιογραφικού σας

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις ομάδες συζήτησης μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Παροχή μειωμένων τιμών για τα συνέδρια της EABP και της USABP

 Δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ αλλά χωρίς δικαίωμα υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης

 Δυνατότητα παρακολούθησης των Γενικών Συνελεύσεων της EABP -με δικά σας έξοδα- αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας

 Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδες Εργασίας και σε Επιτροπές της ΠΕΣΩΨ

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, τότε παρακαλούμε ελέγξτε ότι πληρείτε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για τα Δόκιμα Μέλη, συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από το FORUM Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την αντίστοιχη αίτηση.

Ετήσια Συνδρομή : 95 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019