Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η Σωματική Ψυχοθεραπεία;
Τι συμβαίνει σε μια συνεδρία Σωματικής Ψυχοθεραπείας;
Γιατί να δουλέψω με το σώμα;
Πώς βοηθάει η Σωματική Ψυχοθεραπεία;
Τι παραπάνω προσφέρει η Σωματική προσέγγιση;
Πώς μπορώ να σιγουρευτώ για την επαγγ. επάρκεια ενός Σωματικού Ψυχοθεραπευτή;
Τι είναι ο επαγγελματικός σύλλογος;
Τι σημαίνει εγγραφή/πιστοποίηση σε έναν επαγγελματικό σύλλογο;
Πώς επιλέγω τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή;
Πόσο διαρκεί η θεραπεία;
Πόσο συχνές είναι οι συνεδρίες;
Υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων;
Σε τι διαφέρει η συμβουλευτική από την ψυχοθεραπεία;
Σε τι διαφέρει ο ψυχοθεραπευτής από τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο;