Καταστατικό Πανελλήνιας Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΣΩΨ

Κατεβάστε το σε μορφή PDF!
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 6ο– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 8ο – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΘΡΟ 9ο – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 12ο – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 14ο
Αθήνα, 05-10-2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Θεραπεία Μαζαράκη-Στάμου
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Ιωάννα Χαραλάμπους
Το παρόν τέθηκε σε ισχύ στις 22-10-2014 με την 487 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.