Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας

Η αρχική μετάφραση του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, βασίστηκε στον Κώδικα του 2011. Έγινε από την Ιωάννα Χαραλάμπους, η οποία εκτός από Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια και μέλος της Ethics Committee of EABP και της Ελληνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, ήταν και δικηγόρος. Η Ιωάννα Χαραλάμπους, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ορολογία, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας δόκιμους όρους της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και της Νομικής. Η επιπλέον επιμέλεια του κειμένου είχε γίνει με την βοήθεια της Μαρίας Χατζιδάκη.

Η παρούσα μετάφραση του αναθεωρημένου Κώδικα του 2016, βασίστηκε στο κείμενο της Ιωάννας Χαραλάμπους και διατήρησε τα περισσότερα στοιχεία και όρους του κειμένου. Έγινε επίσης από δικηγόρο, την κ. Μαρία Βουρνά, η οποία έχει πιστοποιημένα από τον ΔΣΑ το δικαίωμα μετάφρασης και επικύρωσης μεταφράσεων από και προς την Αγγλική Γλώσσα και η οποία προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της. Η επιμέλεια και προσαρμογή του κειμένου, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΗΔ , έγινε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, από την Αντιγόνη Ωραιοπούλου, με την ιδιότητα της  ως προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και μέλους της Ethics Committee of EABP.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεβάστε το σε μορφή PDF!