Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας
Η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας της EABP αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που άπτονται του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, της διαδικασίας, των δεοντολογικών συμβουλών και σχετικών επαγγελματικών θεμάτων. Επίσης λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης για τα μέλη της EABP σχετικά με θέματα ηθικής δεοντολογίας.

Πρόεδρος: Ilse Schmidt Zimmermann (D), Email: Ilse.Schmidt (at) mac (dot) com

Μέλη Επιτροπής Η.Δ.:
Charalambous Ioanna (GR), Email: ioannacharal (at) gmail (dot) com
Michael Heller (CH), Email: mmaupash (at) gmail (dot) com
Felix Hohenau (A), Email: f.hohenau (at) aon (dot) at
Elizabeth Marshall (D), Email: Elizabeth.Marshall (at) gmx (dot) de

Η Ελληνική Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΣΩΨ, και χειρίζεται όλα τα ζητήματα που άπτονται του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή της EABP.

Πρόεδρος: Σταμάτης Βιλλιώτης
Μέλη Επιτροπής Η.Δ.: Πέπη Μαζαράκη, Ιωάννα Χαραλάμπους
Αναπληρωματικό Μέλος: Δέσποινα Μαρκάκη

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεβάστε το σε μορφή PDF!
1. ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
⇢ 3.1. ΠΡΟΪΜΙΟ
⇢ 3.2 ΑΡΧΗ 1: ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
⇢ 3.3. ΑΡΧΗ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ
⇢ 3.4. ΑΡΧΗ 3: ΗΘΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
⇢ 3.5. ΑΡΧΗ 4: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
⇢ 3.6. ΑΡΧΗ 5: ΕΥΖΩΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
⇢ 3.7. ΑΡΧΗ 6: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
⇢ 3.8. ΑΡΧΗ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΤΑΣΕΙΣ
⇢ 3.9. ΑΡΧΗ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
⇢ 3.10. ΑΡΧΗ 9: ΕΡΕΥΝΑ
⇢ 4.1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
⇢ 4.1.2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
⇢ 4.2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
⇢ 4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
⇢ 4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
⇢ 4.5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
⇢ 4.6. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
⇢ 4.7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
Μετάφραση από:
European Association for Body Psychotherapy (Ethical Guidelines)
http://www.eabp.org/ethics-guidelines.php