Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι ο Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας έχει ανανεωθεί από την EABP και βρίσκεται σε διαδικασία μετάφρασης και επιμέλειας. Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας που βρίσκεται στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.