Συντακτική Επιτροπή
Η Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή ασχολείται με την ηλεκτρονική και έντυπη προβολή επιστημονικού υλικού της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Η θητεία της είναι 4ετής.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
  Δέσποινα Μαυροπούλου Συντονίστρια
  Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος
Γεωργία Ροβόλα

 

Μέλος

Μέλος