Επιστημονική Επιτροπή
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και, σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή της EABP, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προβολή του Επιστημονικού πεδίου της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Η θητεία της είναι 4ετής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
   Κατερίνα Κουνάλη                                                        Συντονίστρια
  Ευθύμης Λαζάρου Μέλος
  Λαμπρινή Τζερεφού Μέλος
  Μαριλένα Κόμη Μέλος
  Μαριτίνα Συμβουλίδη Μέλος